• Гладки и гофрирани тръби и аксесоари Гладки и гофрирани тръби за полагане в ел. инсталации с цел монтаж на кабели, проводници и електрически съоръжения. Варианти от метал и PVC с различна механична якост и размери.

  • Кабелни канали и аксесоари Кабелни канали за полагане в ел. инсталации на строителни конструкции с цел монтаж на проводници и електрически съоръжения. Варианти с различни размери и аксесоари.

  • Електромонтажни кутии и аксесоари Инсталационни кутии за полагане в строителни конструкции с цел монтаж на проводници и електрически съоръжения. Варианти с различно предназначение и размери.

  • Кабелни шахти и аксесоари

  • Кабелни скари и аксесоари Метални кабелни канали за полагане в строителни конструкции с цел монтаж на проводници и електрически съоръжения. Варианти с различна механична якост, размери и аксесоари.

  • Клеми и клемни блокове Клеми за свързване на проводници и електрически съоръжения. Варианти с различно предназначение и размери.

  • Крепежни и маркировъчни елементи За закрепване на елементи в ел. инсталации. Варианти с различни размери. Спомагателни материали, използвани при изграждане на ел. инсталации и конструкции.