Изолационни прътови и листови материали

  • Изолационни прътови и листови материали за изолация в машини, апарати и инсталации.

 

Наш No. Описание kg/бр. Мярка Базова цена
лв. без ДДС
303310001000 Текстолит прътов Ф100 L1m 20,8 kg kg Обади се Запитай
303310001250 Текстолит прътов Ф25 L1m 1,3 kg kg Обади се Запитай
303310001500 Текстолит прътов Ф50 L1m 5,2 kg kg Обади се Запитай
303310001600 Текстолит прътов Ф60 L1m 7,5 kg kg Обади се Запитай
303310001700 Текстолит прътов Ф70 L1m 10,2 kg kg Обади се Запитай
303310001800 Текстолит прътов Ф80 L1m 13,3 kg kg Обади се Запитай
303310001900 Текстолит прътов Ф90 L1m 16,9 kg kg Обади се Запитай

Previous   1 «« 2