Изолационни стъклолакотръби

  • Стъклолакотръби за изолация в машини, апарати и инсталации.


Наш No. Описание Размер Клас Материал Мярка Базова цена
лв. без ДДС
303330040015 Стъклолакотръба 1,5mm 4kV L1m 1,5mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай
303330040020 Стъклолакотръба 2mm 4kV L1m 2mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай
303330040025 Стъклолакотръба 2,5mm 4kV L1m 2,5mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай
303330040030 Стъклолакотръба 3mm 4kV L1m 3mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай
303330040035 Стъклолакотръба 3,5mm 4kV L1m 3,5mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай
303330040040 Стъклолакотръба 4mm 4kV L1m 4mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай
303330040045 Стъклолакотръба 4,5mm 4kV L1m 4,5mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай
303330040050 Стъклолакотръба 5mm 4kV L1m 5mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай
303330040060 Стъклолакотръба 6mm 4kV L1m 6mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай
303330040070 Стъклолакотръба 7mm 4kV L1m 7mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай
303330040080 Стъклолакотръба 8mm 4kV L1m 8mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай
303330040100 Стъклолакотръба 10mm 4kV L1m 10mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай
303330040120 Стъклолакотръба 12mm 4kV L1m 12mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай
303330040140 Стъклолакотръба 14mm 4kV L1m 14mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай
303330040160 Стъклолакотръба 16mm 4kV L1m 16mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай
303330040180 Стъклолакотръба 18mm 4kV L1m 18mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай
303330040200 Стъклолакотръба 20mm 4kV L1m 20mm F155ºC, 4kV Полиуритан m Обади се Запитай

Previous   1 «« 2