• Серии ключове и контакти Уреди за свързване и комутиране на консуматори,посредством щепселно присъединяване или ръчно управление. Разнообразие от серии

  • Електрически изделия и устройства Ел. материали за влагане в инсталации като щепсели, ключове, уреди за измерване на електрическа енергия и други елементи за управление на ел. вериги.

  • Електроинсталационни изделия Ел. материали за влагане в инсталации като кутии, канални, гофрирани тръби, кабелни скари и други елементи за ел. вериги.

  • Изолационни материали Конструкционни и монтажни материали и консумативи.