Изолационни прътови и листови материали

  • Изолационни прътови и листови материали за изолация в машини, апарати и инсталации.

 

Наш No. Описание kg/бр. Мярка Базова цена
лв. без ДДС
303301000005 Текстолит листов 0,5mm 1020/1220mm 1,7 kg kg Обади се Запитай
303301000010 Текстолит листов 1mm 1020/1220mm 3,3 kg kg Обади се Запитай
303301000015 Текстолит листов 1,5mm 1020/1220mm 5 kg kg Обади се Запитай
303301000020 Текстолит листов 2mm 1020/1220mm 6,6 kg kg Обади се Запитай
303301000030 Текстолит листов 3mm 1020/1220mm 10 kg kg Обади се Запитай
303301000040 Текстолит листов 4mm 1020/1220mm 13,1 kg kg Обади се Запитай
303301000050 Текстолит листов 5mm 1020/1220mm 15,5 kg kg Обади се Запитай
303301000060 Текстолит листов 6mm 1020/1220mm 20 kg kg Обади се Запитай
303301000080 Текстолит листов 8mm 1020/1220mm 27 kg kg Обади се Запитай
303301000100 Текстолит листов 10mm 1020/1220mm 32 kg kg Обади се Запитай
303303000005 Гетинакс листов 0,5mm 1000/2000mm 2,7 kg kg Обади се Запитай
303303000010 Гетинакс листов 1mm 1000/2000mm 5,3 kg kg Обади се Запитай
303303000015 Гетинакс листов 1,5mm 1000/2000mm 8 kg kg Обади се Запитай
303303000020 Гетинакс листов 2mm 1000/2000mm 10,6 kg kg Обади се Запитай
303303000030 Гетинакс листов 3mm 1000/2000mm 16,1 kg kg Обади се Запитай
303303000040 Гетинакс листов 4 mm 1000/2000mm 21,1 kg kg Обади се Запитай
303303000050 Гетинакс листов 5mm 1000/2000mm 24,9 kg kg Обади се Запитай
303303000060 Гетинакс листов 6mm 1000/2000mm 32,1 kg kg Обади се Запитай
303303000080 Гетинакс листов 8mm 1000/2000mm 43,4 kg kg Обади се Запитай
303303000100 Гетинакс листов 10mm 1000/1000mm 51,4 kg kg Обади се Запитай

1 «« 2   Next