БКТП

Подробна информация

pdf Каталог/Catalogue

  • Комплектни бетонови трансформаторни постове /БКТП/ FК-2 са предназначени за захранване на битови и промишлени потребители от кабелни линии до 20kV. Tрансформаторни подстанции серия FK представляват самостоятелни постройки с възможност за външно обслужване.

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
000000000 Бетонов комплектен трансформаторен пост FK-1 1x250kVa бр. Обади се Запитай
000000000 Бетонов комплектен трансформаторен пост FK-2 1x630kVa бр. Обади се Запитай
000000000 Бетонов комплектен трансформаторен пост FK-3 1x800kVa бр. Обади се Запитай
000000000 Бетонов комплектен трансформаторен пост FK-4 2x800kVa бр. Обади се Запитай
000000000 Бетонов комплектен трансформаторен пост FK-5 1x1000kVa бр. Обади се Запитай