• Автоматични устройства 15 кV и 27 кV (Реклоузери) Реклоузери тип OSM15 и OSM27 за секциониране и локализиране на повреда на въздушни линии, както и в разпределителни подстанции за напрежение 15 kV и 27 kV. Продуктът се доставя в комплект с шкаф за дистанционно управление и релейна защита и комутационен модул. Шкафът на устройството за дистанционно управление представлява контролер на базата на микропроцесор, който обединява защита, регистрация на данни и комуникативни функции в едно единствено устройство. Реклоузерите са преминали през пълни типови изпитания, проведени от независимата лаборатория /KEMA/ и тази на TAVRIDA ELECTRIC, като по този начин се гарантира надеждността им за дълъг експлоатационен период. Продуктът използва технология, която е разработена и усъвършенствана от TAVRIDA през последните десет години.