• Ел. табла В инженерингов отдел на фирма Филкаб АД се проектират и произвеждат Главни и разпределителни табла за трансформаторни станции до 8500 А, Табла електрически за жилищни сгради и табла електромерни, Индивидуални табла по изискване на клиента, елтабла за автоматизация, командни пултове за КИП и А, аресторни табла, ККУ за управление фактора на мощността.
      Каталог/Catalogue

  • БКТП Комплектни бетонови трансформаторни постове /БКТП/ FК-2 са предназначени за захранване на битови и промишлени потребители от кабелни линии до 20kV. Tрансформаторни подстанции серия FK представляват самостоятелни постройки с възможност за външно обслужване.

  • Трансформатори, КРУ Във Филкаб АД се произвеждат комутационни разпределителни устройства за средно напрежение и сухи и маслени трансформатори средно напрежение. Също Ви предлагаме и конструкция килия “МЕРЕНЕ 20kV”, подходяща за свързване към всякакъв вид разпределителна уредба СрН.