• OPTopus PROFIBUS Optical Link OPTopus PROFIBUS Optical Link от Systeme Helmholz GmbH е функционален PROFIBUS репитер с интегриран FO интерфейс. OPTopus позволява скорост на трансфер от 9.6 kbps до 12 Mbps през PROFIBUS а автоматично определяне на скоростта. С предаването на оптичния сигнал, предлага пълна електрическа изолация между PROFIBUS станция и PROFIBUS подмрежа. Допълнително преимущество е независимостта от EMC. Поради компактния си дизайн не е необходимо допълнително място в контролното табло, защото OPTopus PROFIBUS Optical Link може да се използва вместо стандартен PROFIBUS конектор и просто да се включи в станцията от PROFIBUS мрежата. Нещо повече, не е необходимо допълнително отделно захранване защото OPTopus използва 5 V които всяко PROFIBUS устройство осигурява за терминиращия резистор. Предавания сигнал се конвертира в оптичен сигнал от OPTopus и се предава на FO линия. OPTopus PROFIBUS се предлага с 3 различни оптични интерфейса и перфектно може да се интегрира със съществуващата система. Подходящ е за POF* и PCF** FO. ЗА по къси растояния до 65 m, оптичната линия може лесно да се реализира без усилия използвайки POF. За тази цел OPTopus се предлага в комплект с подходящите конектори. Само за стандартни POF FO са необходими допълнително. За по големи дистанции до 250 m се използват PCF-FO. Оптичния интерфейс на OPTopus излъчва в видимия обхват (650 nm червена светлина), което осигурява проверка без скъпи измервателни инструменти. За много приложения OPTopus PROFIBUS Optical Link е реална алтернатива на конвенционалните оптични конвертори – технологично и ценово. Допълнително осигурява предимствата на нормален репитер. OPTopus PROFIBUS Optical Link е снабден с traffic LED и error LED за PROFIBUS и за оптичния интерфейс. Така през цялото време сме информирани за статуса на мрежата и бързо може да се открият неисправностите. Освен това power LED осигурява информация за оперативния статус и статуса на терминиращия резистор.

  • MPI-Bus SSW7 позволява свързване на PC или лаптоп с програмния софтуер в контролера през всеки стандартен COM порт. SSW7-USB позволява свързване през USB интерфейс към MPI шина за програмиране или визуализация. SSW7 притежава 1.2 m MPI свързващ кабел, който може да бъде свързан директно към куплунга на CPU или от друга точка на MPI мрежата. SSW7-USB е обурудван с тип „B“ USB . The SSW7-USB се свързва с PC чрез USB в комплекта. SSW7-USB се захранва от PC. Следователно SSW7-USB може да се използва във всяка точка на MPI мрежата. SSW7-HMI е предназначен за използване с операторски терминали, обурудване за визуализация или друго обурудване поддържащо Siemens HMI протокол. SSW7-RK512 свързва операторски панели и обурудване поддържащо RK512 протокол с S7 без допълнително адаптиране на софтуера. SSW200 свързва PC с S7-200 през стандартен COM порт. За всички SSW7 и NETLink® PRO/USB адаптери се предлага адаптер за DIN шинакато допълнителен аксесоар. MPI адаптерите могат да се инсталират на по голямо растояние с помощта на MPI кабел.