• RE-2X(St)Y-fl /PV-af/ Гъвкав усукан кабел от неекранирани или екранирани двойки (PiMF) за свързване на управляващи системи на производствени процеси, за изграждане на информационни, измервателни и контролиращи системи.

  • RE-2X(St)Y-fl PiMF /PV-2af/ Гъвкав усукан кабел от неекранирани или екранирани двойки (PiMF) за свързване на управляващи системи на производствени процеси, за изграждане на информационни, измервателни и контролиращи системи.

  • RE-2X(St)2YSWBY-fl /PPOV-af/ Гъвкав усукан кабел от неекранирани или екранирани двойки (PiMF) със стоманена оплетка за защита от механични въздействия за изграждане на информационни, измервателни и контролиращи системи.

  • RE-2X(St)2YSWBY PiMF /PPOV-2af/ Гъвкав усукан кабел от неекранирани или екранирани двойки (PiMF) със стоманена оплетка за защита от механични въздействия за изграждане на информационни, измервателни и контролиращи системи.