ПЕТ-2H

Подробна информация

pdf Проводници ПЕТ-2H

pdf Wires PET-2H

  • Проводници медни емайлирани с дебелина на изолацията ІІ степен за изработване на статорни намотки на асинхрони двигатели, за намотки в различни силнотокови и слаботокови апаратури и за други електротехнически изделия.

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
108006190100 ПЕТ-2H клас180 0,20 mm кг 24.250 Запитай
108006200100 ПЕТ-2H клас180 0,21 mm кг 24.250 Запитай
108006210100 ПЕТ-2H клас180 0,22 mm кг 24.250 Запитай
108006230100 ПЕТ-2H клас180 0,24 mm кг 24.250 Запитай
108006240100 ПЕТ-2H клас180 0,25 mm кг 24.250 Запитай
108006250100 ПЕТ-2H клас180 0,26 mm кг 24.250 Запитай
108006260100 ПЕТ-2H клас180 0,27 mm кг 24.250 Запитай
108006270100 ПЕТ-2H клас180 0,28 mm кг 24.250 Запитай
108006280100 ПЕТ-2H клас180 0,29 mm кг 24.250 Запитай
108006290100 ПЕТ-2H клас180 0,30 mm кг 23.000 Запитай
108006300100 ПЕТ-2H клас180 0,31 mm кг 23.000 Запитай
108006302100 ПЕТ-2H клас180 0,315 mm кг 23.000 Запитай
108006304100 ПЕТ-2H клас180 0,32 mm кг 23.000 Запитай
108006320100 ПЕТ-2H клас180 0,33 mm кг 22.140 Запитай
108006325100 ПЕТ-2H клас180 0,335 mm кг 22.140 Запитай
108006340100 ПЕТ-2H клас180 0,35 mm кг 22.140 Запитай
108006355100 ПЕТ-2H клас180 0,355 mm кг 22.140 Запитай
108006365100 ПЕТ-2H клас180 0,375 mm кг 22.140 Запитай
108006370100 ПЕТ-2H клас180 0,38 mm кг 22.140 Запитай
108006390100 ПЕТ-2H клас180 0,40 mm кг 20.680 Запитай

1 «« 2 «« 3 «« 4 «« 5   Next