• ПЕТ-2H Проводници медни емайлирани с дебелина на изолацията ІІ степен за изработване на статорни намотки на асинхрони двигатели, за намотки в различни силнотокови и слаботокови апаратури и за други електротехнически изделия.