• H05V-U, HO7V-U (ПВ-А1) Проводник с медни жила и поливинилхлоридна изолация за неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати.

  • H07V-R (ПВ-А1) Проводник с усукани медни жила и поливинилхлоридна изолация за неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати.

  • H05V-K, H07V-K (ПВ-А2) Проводник с гъвкави медни жила и поливинилхлоридна изолация за полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати, където се изискват малки радиуси на огъване.

  • ПВВ-МБ1 Многожилен плосък проводник с медни жила, с поливинилхлоридна изолация и обвивка, с мост за неподвижно полагане в осветителни мрежи и силови инсталации /мостов кабел/.

  • NYM Многожилен проводник с медни жила, с поливинилхлоридна изолация за неподвижно полагане в осветителни мрежи и силови инсталации, в табла и машини.

  • H05Z-K, H07Z-K Проводник с гъвкаво Cu жило и изолация от безхалогенен компаунд за изграждане на ел.инсталации, за монтаж в табла и машини.