LiYCY paar

Подробна информация

pdf Кабел LiYCY paar

pdf Cable LiYCY paar

  • Гъвкав екраниран кабел с усукани по двойки изолирани жила, с екран от медна калайдисана оплетка, използван за изграждане на далекосъобщителни уредби и станции и за свързване на елементи от информационни, измервателни и контролиращи системи в промишлени, индустриални и обществени обекти и изследователски центрове.


Наш No. Описание Брой жила Сечение /мм2/ Тегло на кабела /кг/км/ Мярка Базова цена
лв. без ДДС
105436101500 LIYCY paar 2x2x0.14 mm2 2 х 2 0,14 39 м 1.870 Запитай
105436118500 LIYCY paar 2x2x0.25 mm2 2 х 2 0,25 54 м 2.370 Запитай
105436123500 LIYCY paar 2x2x0.34 mm2 2 х 2 0,34 65 м Обади се Запитай
105436131500 LIYCY paar 2x2x0,50 mm2 2 х 2 0,50 93 м 3.480 Запитай
105436136500 LIYCY paar 2x2x0,75 mm2 2 х 2 0,75 106 м 4.400 Запитай
105436146500 LIYCY paar 2x2x1,00 mm2 2 х 2 1,00 142 м 5.670 Запитай
105436179500 LIYCY paar 3x2x0.14 mm2 3 х 2 0,14 48 м 2.400 Запитай
105436196500 LIYCY paar 3x2x0.25 mm2 3 х 2 0,25 66 м 3.070 Запитай
105436202500 LIYCY paar 3x2x0.34 mm2 3 х 2 0,34 78 м 4.370 Запитай
105436209500 LIYCY paar 3x2x0,50 mm2 3 х 2 0,50 129 м 4.400 Запитай
105436214500 LIYCY paar 3x2x0,75 mm2 3 х 2 0,75 140 м 7.470 Запитай
105436224500 LIYCY paar 3x2x1,00 mm2 3 х 2 1,00 173 м Обади се Запитай
105436257500 LIYCY paar 4x2x0.14 mm2 4 х 2 0,14 54 м 2.970 Запитай
105436274500 LIYCY paar 4x2x0.25 mm2 4 х 2 0,25 81 м 3.800 Запитай
105436279500 LIYCY paar 4x2x0.34 mm2 4 х 2 0,34 90 м Обади се Запитай
105436287500 LIYCY paar 4x2x0,50 mm2 4 х 2 0,50 146 м 5.470 Запитай
105436292500 LIYCY paar 4x2x0,75 mm2 4 х 2 0,75 179 м 6.900 Запитай
105436302500 LIYCY paar 4x2x1,00 mm2 4 х 2 1,00 212 м 8.390 Запитай
105436335500 LIYCY paar 5x2x0.14 mm2 5 х 2 0,14 66 м 3.230 Запитай
105436352500 LIYCY paar 5x2x0.25 mm2 5 х 2 0,25 98 м 4.370 Запитай

1 «« 2 «« 3 «« 4   Next