LiYY

Подробна информация

pdf Кабел LiYY

pdf Cable LiYY

  • Гъвкав кабел за изграждане на далекосъобщителни уредби и станции, за свързване на елементи от информационни, измервателни и контролиращи системи в промишлени, индустриални и обществени обекти и изследователски центрове.


Наш No. Описание Брой жила Сечение /мм2/ Тегло на кабела /кг/км/ Мярка Базова цена
лв. без ДДС
105430074500 LIYY 2x0.14 mm2 2 0,14 13 м 0.470 Запитай
105430081500 LIYY 2x0.25 mm2 2 0,25 18 м Обади се Запитай
105430082500 LIYY 2x0.34 mm2 2 0,34 22 м 0.770 Запитай
105430084500 LIYY 2x0,50 mm2 2 0,50 40 м 0.930 Запитай
105430085500 LIYY 2x0,75 mm2 2 0,75 48 м 1.170 Запитай
105430089500 LIYY 2x1,00 mm2 2 1,00 55 м 1.500 Запитай
105430129500 LIYY 3x0.14 mm2 3 0,14 16 м Обади се Запитай
105430136500 LIYY 3x0.25 mm2 3 0,25 22 м Обади се Запитай
105430137500 LIYY 3x0.34 mm2 3 0,34 31 м 1.000 Запитай
105430139500 LIYY 3x0,50 mm2 3 0,50 47 м 1.230 Запитай
105430140500 LIYY 3x0,75 mm2 3 0,75 57 м 1.570 Запитай
105430144500 LIYY 3x1,00 mm2 3 1,00 70 м Обади се Запитай
105430247500 LIYY 4x0.14 mm2 4 0,14 19 м Обади се Запитай
105430254500 LIYY 4x0.25 mm2 4 0,25 26 м Обади се Запитай
105430255500 LIYY 4x0.34 mm2 4 0,34 43 м Обади се Запитай
105430259500 LIYY 4x0,50 mm2 4 0,50 56 м 0.910 Запитай
105430260500 LIYY 4x0,75 mm2 4 0,75 69 м Обади се Запитай
105430264500 LIYY 4x1,00 mm2 4 1,00 88 м Обади се Запитай
105430309500 LIYY 5x0.14 mm2 5 0,14 22 м Обади се Запитай
105430316500 LIYY 5x0.25 mm2 5 0,25 31 м 1.230 Запитай

1 «« 2 «« 3 «« 4 «« 5   Next