• Alarm cable Кабел с висока термоустойчивост за защита преноса на сигнали и захранването при аварии (пожар), когато безопастността на хора и сгради изисква някои апарати и машини да продължат да работят.

  • Fire alarm cable Кабел за захранване, сигнализация и управление с неразпространяваща безхалогенна изолация за апарати в помещения, изложени на риск от пожар (аварийно осветление, пожароизвестяващи системи, пожарни кранове и др.).