Alarm cable

Подробна информация

pdf Alarm cable

pdf Alarm cables

  • Кабел с висока термоустойчивост за защита преноса на сигнали и захранването при аварии (пожар), когато безопастността на хора и сгради изисква някои апарати и машини да продължат да работят.

 

Наш No. Описание Тегло на кабела /кг/км/ Мярка Базова цена
лв. без ДДС
106470020200 Alarm cable 300/500V 2x0,22 mm2 20 м 0.310 Запитай
106470040200 Alarm cable 300/500V 4x0,22 mm2 24 м 0.500 Запитай
106470060200 Alarm cable 300/500V 6x0,22 mm2 28 м 0.660 Запитай
106470080200 Alarm cable 300/500V 8x0,22 mm2 32 м 0.840 Запитай
106470100200 Alarm cable 300/500V 10x0,22 mm2 34 м 1.000 Запитай
106471020200 Alarm cable-s 300/500V 2x0,22 mm2 21 м 0.330 Запитай
106471040200 Alarm cable-s 300/500V 4x0,22 mm2 24 м 0.530 Запитай
106471060200 Alarm cable-s 300/500V 6x0,22 mm2 28 м 0.690 Запитай
106471080200 Alarm cable-s 300/500V 8x0,22 mm2 32 м 0.870 Запитай
106471100200 Alarm cable-s 300/500V 10x0,22 mm2 34 м 1.040 Запитай
106471220200 Alarm cable-s 300/500V 2x0,5+2x0,22 mm2 52 м 0.770 Запитай
106471240200 Alarm cable-s 300/500V 2x0,5+4x0,22 mm2 58 м 0.880 Запитай
106471260200 Alarm cable-s 300/500V 2x0,5+6x0,22 mm2 64 м 1.050 Запитай
106471280200 Alarm cable-s 300/500V 2x0,5+8x0,22 mm2 78 м 1.230 Запитай
106474220200 Alarm cable-s LSZH 300/500V 2x0,5+2x0,22 mm2 52 м 1.540 Запитай
106474240200 Alarm cable-s LSZH 300/500V 2x0,5+4x0,22 mm2 58 м 1.760 Запитай
106474260200 Alarm cable-s LSZH 300/500V 2x0,5+6x0,22 mm2 64 м 2.110 Запитай
106474280200 Alarm cable-s LSZH 300/500V 2x0,5+8x0,22 mm2 78 м 2.470 Запитай