Fire alarm cable

Подробна информация

pdf Fire Alarm cable

pdf Fire Alarm Cables

  • Кабел за захранване, сигнализация и управление с неразпространяваща безхалогенна изолация за апарати в помещения, изложени на риск от пожар (аварийно осветление, пожароизвестяващи системи, пожарни кранове и др.).


Наш No. Описание Брой на жилата Сечение /мм2/ Тегло на кабела /кг/км/ Мярка Базова цена
лв. без ДДС
106483084500 Fire Alarm cable - s 2x0,50 mm 2 0,50 52 м 0.690 Запитай
106483085500 Fire Alarm cable - s 2x0,75 mm 2 0,75 59 м 0.890 Запитай
106483089500 Fire Alarm cable - s 2x1,00 mm 2 1,00 63 м 1.030 Запитай
106483091500 Fire Alarm cable - s 2x1,50 mm 2 1,50 71 м 1.500 Запитай
106483139500 Fire Alarm cable - s 3x0,50 mm 3 0,50 58 м Обади се Запитай
106483140500 Fire Alarm cable - s 3x0,75 mm 3 0,75 64 м 1.130 Запитай
106483144500 Fire Alarm cable - s 3x1,00 mm 3 1,00 73 м Обади се Запитай