• РК кабели Радиочесетотен кабел за влагане във високочестотна апаратура, контролно-измервателна апаратура и прибори, за изграждане на локални компютърни мрежи, за изграждане на информационни системи, за свързване на телевизионни антени към телевизионни приемници.

  • RG кабели Радиочесетотен кабел за влагане във високочестотна апаратура, контролно-измервателна апаратура и прибори, за изграждане на локални компютърни мрежи, за изграждане на информационни системи, за свързване на телевизионни антени към телевизионни приемници.

  • Speaker cable (ПВПД-ВГ) Проводници с поливинилхлоридна изолация за свързване на високоговорители към вериги с променлив ток с номинално напрежение 300/300V.

  • ТЧП, ТЧП-к Тончестотен проводник с гъвкави калайдисани медни жила, с полиетиленова изолация, екраниран чрез обвиване с калайдисани медни жички, със защитна покривка върху екрана, с усукани жила, изолирани с полиетилен, предназначен за свързване на микрофонни или други източници на напрежение до 220V.