RG кабели

Подробна информация

pdf Кабел РК/RG

pdf Cable RK/RG

  • Радиочесетотен кабел за влагане във високочестотна апаратура, контролно-измервателна апаратура и прибори, за изграждане на локални компютърни мрежи, за изграждане на информационни системи, за свързване на телевизионни антени към телевизионни приемници.


Наш No. Описание Външен проводник&екран Вълново съпротивление Мярка Базова цена
лв. без ДДС
106220052100 RG 58/U Cu калайдисана медна оплетка 50±3 м 1.030 Запитай
106220151100 RG 59 CCS алуминиева оплетка 75±3 м 0.930 Запитай
106220152100 RG 59 Cu калайдисана медна оплетка 75±3 м 1.040 Запитай
106220261100 RG 6/96 CCS алуминиева оплетка 75±3 м 0.900 Запитай
106220262100 RG 6/U Cu медна оплетка 75±3 м 1.180 Запитай
106220311200 RG 11 CCS алуминиева оплетка 75±3 м 1.970 Запитай
106220312200 RG 11/U Cu медна оплетка 75±3 м 2.860 Запитай