ТЗБП

Подробна информация

pdf Кабел ТЗБП

pdf Cable TZBP

  • Съобщителен кабел за изграждане на междуселищни кабелни съобщителни мрежи. Предназначени са за полагане в изкоп.


Наш No. Описание Брой на двойките Диаметър на жилата /мм/ Тегло на кабела /кг/км/ Мярка Базова цена
лв. без ДДС
105206866100 ТЗБП 3x4x1.2 mm 3х4 0.9 998 м 11.870 Запитай
105206867100 ТЗБП 4x4x1.2 mm 4х4 0.9 1107 м 13.880 Запитай
105206869100 ТЗБП 7x4x1.2 mm 7х4 0.9 1683 м 21.340 Запитай
105206873100 ТЗБП 12x4x1.2 mm 12х4 0.9 2327 м 31.000 Запитай
105206874100 ТЗБП 14x4x1.2 mm 14х4 0.9 2508 м 36.460 Запитай
105206876100 ТЗБП 19x4x1.2 mm 19х4 0.9 2970 м 46.500 Запитай
105206878100 ТЗБП 24x4x1.2 mm 24х4 0.9 3631 м 58.400 Запитай
105206879100 ТЗБП 27x4x1.2 mm 27х4 0.9 3883 м Обади се Запитай
105206881100 ТЗБП 30x4x1.2 mm 30х4 0.9 4182 м 69.220 Запитай
105206883100 ТЗБП 37x4x1.2 mm 37х4 0.9 4851 м 83.160 Запитай
105206884100 ТЗБП 44x4x1.2 mm 44х4 0.9 6219 м Обади се Запитай
105206885100 ТЗБП 52x4x1.2 mm 52х4 0.9 6253 м Обади се Запитай
105206887100 ТЗБП 61x4x1.2 mm 61х4 0.9 7083 м 134.470 Запитай