• ППВР, ППВАР Радиотранслационен проводник предназначен за ремонт и строителство на радиофикационни мрежи.

  • ПТПВ Телефонен проводник за свързване на телефонни апарати и високоговорители към градски и местни телефонни и радиотранслационни линии за полагане на открито и закрито.

  • ШТПР Плоски шнурове осигуряващи възможност за куплиране към модуларни щепсели и за свързване на телефонната розетка с телефонния апарат.

  • ШТРВШ Телефонен проводник за свързване на телефонна розетка с телефонен апарат.

  • ТСВ/А/В Станционен телефонен кабел с медни жила и поливинихлоридна изолация за вътрешен монтаж и вътрешни съобщителни мрежи, за монтаж в телефонни станции и др.