• Z-XOTKtsd Едномодов оптичен кабел с полиетиленова външна обвивка за изграждане на телекомуникационни линии, на компютърнни мрежи, мрежи за кабелна телевизия и мрежи за обмен на данни и информация.

  • Z-XOTKtsdD Едномодов оптичен кабел с усилващи периферни елементи и полиетиленова външна обвивка за изграждане на телекомуникационни линии, компютърнни мрежи, мрежи за кабелна телевизия, мрежи за обмен на данни и информация, там където има повишен риск от механични повреди.

  • ZKS-XXOTKtsFf Едномодов оптичен кабел с броня от гофрирана стоманена лента и с вътрешна и външна полиетиленова обвивка за изграждане на телекомуникационни магистрални линии, компютърнни мрежи, мрежи за кабелна телевизия, мрежи за обмен на данни и информация, където има повишен риск от механични повреди, повеждане на изкопни работи или необходимост от защита от гризачи.

  • ZKS-XXOTKtsFo Едномодов оптичен кабел с броня от стоманени поцинковани телове и с вътрешна и външна полиетиленова обвивка за изграждане на телекомуникационни магистрални линии, компютърнни мрежи, мрежи за кабелна телевизия, за обмен на данни и информация, където има повишен риск от механични повреди, повеждане при изкопни работи или необходимост от защита от гризачи.