ZKS-XXOTKtsFf

  • Едномодов оптичен кабел с броня от гофрирана стоманена лента и с вътрешна и външна полиетиленова обвивка за изграждане на телекомуникационни магистрални линии, компютърнни мрежи, мрежи за кабелна телевизия, мрежи за обмен на данни и информация, където има повишен риск от механични повреди, повеждане на изкопни работи или необходимост от защита от гризачи.

 

Наш No. Описание Тегло на кабела /кг/км/ Мярка Базова цена
лв. без ДДС
106007002000 ZKS-XXOTKtsFf 2J 9/125 125 м Обади се Запитай
106007004000 ZKS-XXOTKtsFf 4J 9/125 186 м Обади се Запитай
106007006000 ZKS-XXOTKtsFf 6J 9/125 198 м Обади се Запитай
106007008000 ZKS-XXOTKtsFf 8J 9/125 233 м Обади се Запитай
106007012000 ZKS-XXOTKtsFf 12J 9/125 298 м Обади се Запитай
106007018000 ZKS-XXOTKtsFf 18J 9/125 341 м Обади се Запитай
106007024000 ZKS-XXOTKtsFf 24J 9/125 388 м Обади се Запитай
106007036000 ZKS-XXOTKtsFf 36J 9/125 445 м Обади се Запитай
106007048000 ZKS-XXOTKtsFf 48J 9/125 542 м Обади се Запитай
106007056000 ZKS-XXOTKtsFf 56J 9/125 705 м Обади се Запитай
106007124000 ZKS-XXOTKtsFf 124J 9/125 815 м Обади се Запитай