ZKS-XXOTKtsFo

  • Едномодов оптичен кабел с броня от стоманени поцинковани телове и с вътрешна и външна полиетиленова обвивка за изграждане на телекомуникационни магистрални линии, компютърнни мрежи, мрежи за кабелна телевизия, за обмен на данни и информация, където има повишен риск от механични повреди, повеждане при изкопни работи или необходимост от защита от гризачи.

 

Наш No. Описание Тегло на кабела /кг/км/ Мярка Базова цена
лв. без ДДС
106008002000 ZKS-XXOTKtsFo 2J 9/125 125 м Обади се Запитай
106008004000 ZKS-XXOTKtsFo 4J 9/125 186 м Обади се Запитай
106008006000 ZKS-XXOTKtsFo 6J 9/125 198 м Обади се Запитай
106008008000 ZKS-XXOTKtsFo 8J 9/125 233 м Обади се Запитай
106008012000 ZKS-XXOTKtsFo 12J 9/125 298 м Обади се Запитай
106008018000 ZKS-XXOTKtsFo 18J 9/125 341 м Обади се Запитай
106008024000 ZKS-XXOTKtsFo 24J 9/125 388 м Обади се Запитай
106008036000 ZKS-XXOTKtsFo 36J 9/125 445 м Обади се Запитай
106008048000 ZKS-XXOTKtsFo 48J 9/125 542 м Обади се Запитай
106008056000 ZKS-XXOTKtsFo 56J 9/125 705 м Обади се Запитай
106008124000 ZKS-XXOTKtsFo 124J 9/125 815 Обади се Запитай