Z-XOTKtsd

  • Едномодов оптичен кабел с полиетиленова външна обвивка за изграждане на телекомуникационни линии, на компютърнни мрежи, мрежи за кабелна телевизия и мрежи за обмен на данни и информация.

 

Наш No. Описание Тегло на кабела /кг/км/ Мярка Базова цена
лв. без ДДС
106002002000 Z-XOTKtsd 2J 9/125 71 м Обади се Запитай
106002004000 Z-XOTKtsd 4J 9/125 106 м Обади се Запитай
106002006000 Z-XOTKtsd 6J 9/125 124 м Обади се Запитай
106002008000 Z-XOTKtsd 8J 9/125 138 м Обади се Запитай
106002012000 Z-XOTKtsd 12J 9/125 162 м Обади се Запитай
106002018000 Z-XOTKtsd 18J 9/125 210 м Обади се Запитай
106002024000 Z-XOTKtsd 24J 9/125 232 м Обади се Запитай
106002036000 Z-XOTKtsd 36J 9/125 232 м Обади се Запитай
106002048000 Z-XOTKtsd 48J 9/125 269 м Обади се Запитай
106002056000 Z-XOTKtsd 56J 9/125 348 м Обади се Запитай
106002124000 Z-XOTKtsd 124J 9/125 474 м Обади се Запитай