Z-XOTKtsdD

  • Едномодов оптичен кабел с усилващи периферни елементи и полиетиленова външна обвивка за изграждане на телекомуникационни линии, компютърнни мрежи, мрежи за кабелна телевизия, мрежи за обмен на данни и информация, там където има повишен риск от механични повреди.

 

Наш No. Описание Тегло на кабела /кг/км/ Мярка Базова цена
лв. без ДДС
106003002000 Z-XOTKtsdD 2J 9/125 71 м Обади се Запитай
106003004000 Z-XOTKtsdD 4J 9/125 106 м Обади се Запитай
106003006000 Z-XOTKtsdD 6J 9/125 124 м Обади се Запитай
106003008000 Z-XOTKtsdD 8J 9/125 138 м Обади се Запитай
106003012000 Z-XOTKtsdD 12J 9/125 162 м Обади се Запитай
106003018000 Z-XOTKtsdD 18J 9/125 210 м Обади се Запитай
106003024000 Z-XOTKtsdD 24J 9/125 232 м Обади се Запитай
106003036000 Z-XOTKtsdD 36J 9/125 232 м Обади се Запитай
106003048000 Z-XOTKtsdD 48J 9/125 269 м Обади се Запитай
106003056000 Z-XOTKtsdD 56J 9/125 348 м Обади се Запитай
106003124000 Z-XOTKtsdD 124J 9/125 474 м Обади се Запитай