• СВВн/А Силов кабел неразпространяващ горенето с медни жила за напрежение Uo/U 0.6/1 кV за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

  • СВБВн/А Силов кабел с медни жила неразпространяващ горенето за напрежение Uo/U 0.6/1 кV с броня от стоманени ленти за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

  • NYY-FR Силови кабели, неразпространяващи горенето съгласно IEC 332-3 кат.А, за неподвижно полагане и изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации на промишлени и обществени обекти.

  • NYCY-FR Силов кабел с Cu жила, меден концентричен проводник, неразпространяващ горенето съгласно IEC 332-3 кат. А. Приложим в обществено значими обекти със завишени мерки за пожаробезопасност .

  • N2XH Безхалогенен силов кабел с медни жила неразпространяващ горенето за напрежение Uo/U 0.6/1кV за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации. Подходящ за приложение в обществено значими обекти, където има завишени мерки за безопосност - болници, училища, хотели, търговски и конгресни центрове, летища, гари, банки и финансови центрове, обекти в енергетиката и транспорта.

  • N2XCH Безхалогенен силов кабел неразпространяващ горенето с медни жила и меден концентричен проводник за напрежение Uo/U 0.6/1 кV за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации. Подходящ за приложение в обществено значими обекти, където има завишени мерки за безопосност - болници, училища, хотели, търговски и конгресни центрове, летища, гари, банки и финансови центрове, обекти в енергетиката и транспорта.

  • NHXH-FE180/E30 Безхалогенен огнеустойчив силов кабел с медни жила неразпространяващ горенето за напрежение Uo/U 0.6/1кV за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации. Подходящ за приложение в обществено значими обекти, където има завишени мерки за безопосност - болници, училища, хотели, търговски и конгресни центрове, летища, гари, банки и финансови центрове, обекти в енергетиката и транспорта.

  • NHXCH-FE180/E30 Безхалогенен огнеустойчив силов кабел, неразпространяващ горенето с медни жила и меден концентричен проводник за напрежение Uo/U 0.6/1кV за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации. Подходящ за приложение в обществено значими обекти, където има завишени мерки за безопосност - болници, училища, хотели, търговски и конгресни центрове, летища, гари, банки и финансови центрове, обекти в енергетиката и транспорта.