N2XCH

Подробна информация

pdf Кабел N2XCH

pdf Cable N2XCH

  • Безхалогенен силов кабел неразпространяващ горенето с медни жила и меден концентричен проводник за напрежение Uo/U 0.6/1 кV за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации. Подходящ за приложение в обществено значими обекти, където има завишени мерки за безопосност - болници, училища, хотели, търговски и конгресни центрове, летища, гари, банки и финансови центрове, обекти в енергетиката и транспорта.


Наш No. Описание Брой жила Сечение /мм2/ Екран /мм2/ Тегло на кабела /кг/км/ Мярка Базова цена
лв. без ДДС
103057091110 N2XCH 0,6/1kV 2x1,5/1,5 mm2 2 1,5 1,5 210 м Обади се Запитай
103057094110 N2XCH 0,6/1kV 2x2,5/2,5 mm2 2 2,5 2,5 255 м Обади се Запитай
103057095110 N2XCH 0,6/1kV 2x4,0/4 mm2 2 4 4 320 м Обади се Запитай
103057096110 N2XCH 0,6/1kV 2x6,0/6 mm2 2 6 6 400 м Обади се Запитай
103057097110 N2XCH 0,6/1kV 2x10/10 mm2 2 10 10 560 м Обади се Запитай
103057098110 N2XCH 0,6/1kV 2x16/16 mm2 2 16 16 780 м Обади се Запитай
103057146110 N2XCH 0,6/1kV 3x1,5/1,5 mm2 3 1,5 1,5 230 м Обади се Запитай
103057149110 N2XCH 0,6/1kV 3x2,5/2,5 mm2 3 2,5 2,5 285 м Обади се Запитай
103057150110 N2XCH 0,6/1kV 3x4,0/4 mm2 3 4 4 365 м Обади се Запитай
103057151110 N2XCH 0,6/1kV 3x6,0/6 mm2 3 6 6 460 м Обади се Запитай
103057152110 N2XCH 0,6/1kV 3x10/10 mm2 3 10 10 660 м Обади се Запитай
103057153110 N2XCH 0,6/1kV 3x16/16 mm2 3 16 16 920 м Обади се Запитай
103057154320 N2XCH 0,6/1kV 3x25/25 mm2 3 25 25 1600 м Обади се Запитай
103057155330 N2XCH 0,6/1kV 3x35/35 mm2 3 35 35 1900 м Обади се Запитай
103057156330 N2XCH 0,6/1kV 3x50/50 mm2 3 50 50 2400 м Обади се Запитай
103057157830 N2XCH 0,6/1kV 3x70/70 mm2 3 70 70 3060 м Обади се Запитай
103057158830 N2XCH 0,6/1kV 3x95/95 mm2 3 95 95 4200 м Обади се Запитай
103057159830 N2XCH 0,6/1kV 3x120/120 mm2 3 120 120 5207 м Обади се Запитай
103057160810 N2XCH 0,6/1kV 3x150/70 mm2 3 150 70 5700 м Обади се Запитай
103057161810 N2XCH 0,6/1kV 3x185/95 mm2 3 185 95 7150 м Обади се Запитай

1 «« 2 «« 3   Next