N2XH

Подробна информация

pdf Кабел N2XH

pdf Cable N2XH

  • Безхалогенен силов кабел с медни жила неразпространяващ горенето за напрежение Uo/U 0.6/1кV за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации. Подходящ за приложение в обществено значими обекти, където има завишени мерки за безопосност - болници, училища, хотели, търговски и конгресни центрове, летища, гари, банки и финансови центрове, обекти в енергетиката и транспорта.


Наш No. Описание Брой жила Сечение /мм2/ Тегло на кабела /кг/км/ Мярка Базова цена
лв. без ДДС
103056036100 N2XH 0,6/1kV 1x4,00 mm2 1 4 143 м Обади се Запитай
103056037100 N2XH 0,6/1kV 1x6,00 mm2 1 6 159 м Обади се Запитай
103056038100 N2XH 0,6/1kV 1x10,00 mm2 1 10 212 м Обади се Запитай
103056039300 N2XH 0,6/1kV 1x16,00 mm2 1 16 268 м Обади се Запитай
103056040300 N2XH 0,6/1kV 1x25 mm2 1 25 379 м Обади се Запитай
103056041300 N2XH 0,6/1kV 1x35 mm2 1 35 492 м Обади се Запитай
103056042300 N2XH 0,6/1kV 1x50 mm2 1 50 624 м Обади се Запитай
103056043300 N2XH 0,6/1kV 1x70 mm2 1 70 826 м Обади се Запитай
103056044300 N2XH 0,6/1kV 1x95 mm2 1 95 1202 м Обади се Запитай
103056045300 N2XH 0,6/1kV 1x120 mm2 1 120 1505 м Обади се Запитай
103056046300 N2XH 0,6/1kV 1x150 mm2 1 150 1705 м Обади се Запитай
103056047300 N2XH 0,6/1kV 1x185 mm2 1 185 2202 м Обади се Запитай
103056048300 N2XH 0,6/1kV 1x240 mm2 1 240 2748 м Обади се Запитай
103056049300 N2XH 0,6/1kV 1x300 mm2 1 300 3297 м Обади се Запитай
103056091100 N2XH 0,6/1kV 2x1,50 mm2 2 1,5 182 м Обади се Запитай
103056094100 N2XH 0,6/1kV 2x2,50 mm2 2 2,5 215 м Обади се Запитай
103056095100 N2XH 0,6/1kV 2x4,00 mm2 2 4 273 м Обади се Запитай
103056096100 N2XH 0,6/1kV 2x6,00 mm2 2 6 342 м Обади се Запитай
103056097100 N2XH 0,6/1kV 2x10,00 mm2 2 10 454 м Обади се Запитай
103056098100 N2XH 0,6/1kV 2x16,00 mm2 2 16 597 м Обади се Запитай

1 «« 2 «« 3 «« 4   Next