NHXCH-FE180/E30

Подробна информация

pdf Кабел NHXCH-FE180/E30

pdf Cable NHXCH-FE180/E30

  • Безхалогенен огнеустойчив силов кабел, неразпространяващ горенето с медни жила и меден концентричен проводник за напрежение Uo/U 0.6/1кV за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации. Подходящ за приложение в обществено значими обекти, където има завишени мерки за безопосност - болници, училища, хотели, търговски и конгресни центрове, летища, гари, банки и финансови центрове, обекти в енергетиката и транспорта.


Наш No. Описание Брой жила Сечение /мм2/ Екран /мм2/ Тегло на кабела /кг/км/ Мярка Базова цена
лв. без ДДС
103064091110 NHXCH/E30 2x1,5/1,5 mm2 2 1,5 1,5 230 м Обади се Запитай
103064094110 NHXCH/E30 2x2,5/2,5 mm2 2 2,5 2,5 273 м Обади се Запитай
103064095110 NHXCH/E30 2x4,0/4 mm2 2 4 4 375 м Обади се Запитай
103064096110 NHXCH/E30 2x6,0/6 mm2 2 6 6 458 м Обади се Запитай
103064097110 NHXCH/E30 2x10/10 mm2 2 10 10 619 м Обади се Запитай
103064098110 NHXCH/E30 2x16/16 mm2 2 16 16 841 м Обади се Запитай
103064099310 NHXCH/E30 2x25/16 mm2 2 25 16 1276 м Обади се Запитай
103064146110 NHXCH/E30 3x1,5/1,5 mm2 3 1,5 1,5 252 м Обади се Запитай
103064149110 NHXCH/E30 3x2,5/2,5 mm2 3 2,5 2,5 305 м Обади се Запитай
103064150110 NHXCH/E30 3x4,0/4 mm2 3 4 4 425 м Обади се Запитай
103064151110 NHXCH/E30 3x6,0/6 mm2 3 6 6 528 м Обади се Запитай
103064152110 NHXCH/E30 3x10/10 mm2 3 10 10 724 м Обади се Запитай
103064153110 NHXCH/E30 3x16/16 mm2 3 16 16 999 м Обади се Запитай
103064154310 NHXCH/E30 3x25/16 mm2 3 25 25 1440 м Обади се Запитай
103064154320 NHXCH/E30 3x25/25 mm2 3 25 25 1524 м Обади се Запитай
103064155310 NHXCH/E30 3x35/16 mm2 3 35 16 1813 м Обади се Запитай
103064155330 NHXCH/E30 3x35/35 mm2 3 35 35 1987 м Обади се Запитай
103064156310 NHXCH/E30 3x50/25 mm2 3 50 25 2174 м Обади се Запитай
103064157810 NHXCH/E30 3x70/35 mm2 3 70 35 2932 м Обади се Запитай
103064158810 NHXCH/E30 3x95/50 mm2 3 95 50 4004 м Обади се Запитай

1 «« 2 «« 3 «« 4   Next