NHXH-FE180/E30

Подробна информация

pdf Кабел NHXH-FE180/E30

pdf Cable NHXH-FE180/E30

  • Безхалогенен огнеустойчив силов кабел с медни жила неразпространяващ горенето за напрежение Uo/U 0.6/1кV за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации. Подходящ за приложение в обществено значими обекти, където има завишени мерки за безопосност - болници, училища, хотели, търговски и конгресни центрове, летища, гари, банки и финансови центрове, обекти в енергетиката и транспорта.


Наш No. Описание Брой жила Сечение /мм2/ Тегло на кабела /кг/км/ Мярка Базова цена
лв. без ДДС
103063036100 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 1x4,00 mm2 1 4 104 м Обади се Запитай
103063037100 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 1x6,00 mm2 1 6 128 м Обади се Запитай
103063038100 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 1x10,00 mm2 1 10 183 м Обади се Запитай
103063039300 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 1x16,00 mm2 1 16 247 м Обади се Запитай
103063040300 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 1x25 mm2 1 25 359 м Обади се Запитай
103063041300 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 1x35 mm2 1 35 462 м Обади се Запитай
103063042300 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 1x50 mm2 1 50 603 м Обади се Запитай
103063043300 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 1x70 mm2 1 70 817 м Обади се Запитай
103063044300 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 1x95 mm2 1 95 1092 м Обади се Запитай
103063045300 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 1x120 mm2 1 120 1334 м Обади се Запитай
103063046300 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 1x150 mm2 1 150 1627 м Обади се Запитай
103063047300 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 1x185 mm2 1 185 2013 м Обади се Запитай
103063048300 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 1x240 mm2 1 240 2598 м Обади се Запитай
103063049300 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 1x300 mm2 1 300 3200 м Обади се Запитай
103063091100 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 2x1,50 mm2 2 1,5 192 м Обади се Запитай
103063094100 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 2x2,50 mm2 2 2,5 229 м Обади се Запитай
103063095100 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 2x4,00 mm2 2 4 315 м Обади се Запитай
103063096100 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 2x6,00 mm2 2 6 382 м Обади се Запитай
103063097100 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 2x10,00 mm2 2 10 509 м Обади се Запитай
103063098100 NHXH FE180/Е30 0,6/1kV 2x16,00 mm2 2 16 676 м Обади се Запитай

1 «« 2 «« 3 «« 4 «« 5 «« 6   Next