• СВТ-с Силов кабел с медни жила за напрежение Uo/U 0.6/1кV с обвивка, устойчива на светлинни лъчи и атмосферни влияния, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

  • СВБТ Силов кабел с медни жила за напрежение Uo/U 0.6/1кV с броня от стоманени ленти за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

  • САВТ Силов кабел с алуминиеви жила за напрежение Uo/U 0.6/1кV за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

  • САВБТ Силов кабел с алуминиеви жила за напрежение Uo/U 0.6/1кV с броня от стоманени ленти за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

  • NYBY/(N)YBY Силов кабел с Cu жила, PVC изолация , броня от ст.ленти и PVC обвивка. За подземни инсталации, както и за вътрешни инсталации, когато се търси по-добра механическа защита.

  • NAYY Силов кабел с алуминиеви жила за напрежение Uo/U 0.6/1кV за изграждане на подземни разпределителни електрически мрежи и инсталации на промишлени и обществени обекти, където не се очакват механични повреди.

  • NAY2Y Силов кабел с Al жила, PVC изолация и обвивка от полиетилен, за изграждане на подземни разпределителни електрически мрежи и инсталации на промишлени и обществени обекти.

  • NYCY Силов кабел с медни жила и меден концентричен проводник за напрежение Uo/U 0.6/1кV за изграждане на подземни захранващи и разпределителни електрически мрежи и инсталации на промишлени и обществени обекти и за улично осветление.

  • NYCWY Силов кабел с медни жила и вълнообразен меден концентричен проводник за напрежение Uo/U 0.6/1кV за изграждане на подземни захранващи и разпределителни електрически мрежи и инсталации на промишлени и обществени обекти и за улично осветление.

  • NYY NYY Силов кабел с медни жила за напрежение Uo/U 0.6/1кV за изграждане на подземни разпределителни електрически мрежи и инсталации на промишлени и обществени обекти, където не се очакват механични повреди.