САХЕкТ 6/10kV

Подробна информация

pdf Кабел САХЕкТ

pdf Cable SAHEkT

  • Силов кабел с алуминиеви жила за средно напрежение Uo/U 6/10кV с омрежена полиетиленова изолация за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.


Наш No. Описание Брой жила Сечение /мм2/ Екран /мм2/ Тегло на кабела /кг/км/ Мярка Базова цена
лв. без ДДС
102010041310 САХЕкТ 6/10 kv 1 х 35/16 1 35 16 700 м 8.240 Запитай
102010042310 САХЕкТ 6/10 kv 1 х 50/16 1 50 16 770 м 8.860 Запитай
102010043310 САХЕкТ 6/10 kv 1 х 70/16 1 70 16 870 м 9.630 Запитай
102010044310 САХЕкТ 6/10 kv 1 х 95/16 1 95 16 970 м 10.550 Запитай
102010045310 САХЕкТ 6/10 kv 1 х 120/16 1 120 16 1100 м 11.400 Запитай
102010046310 САХЕкТ 6/10 kv 1 х 150/16 1 150 16 1210 м 12.350 Запитай
102010047310 САХЕкТ 6/10 kv 1 х 185/16 1 185 16 1370 м 13.000 Запитай
102010048310 САХЕкТ 6/10 kv 1 х 240/16 1 240 16 1590 м 15.570 Запитай