• СВБТ 3,6/6kV Силов кабел с медни жила за напрежение Uo/U 3.6/6кV с броня от стоманени ленти за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

 • САВБТ 3,6/6kV Силов кабел с алуминиеви жила за напрежение Uo/U 3.6/6кV с броня от стоманени ленти, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

 • СХЕкТ 6/10kV Силов кабел с медни жила за средно напрежение Uo/U 6/10 и 12/20 кV с омрежена полиетиленова изолация за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

 • СХЕкТ 12/20kV Силов кабел за средно напрежение Uo/U 12/20кV;18/30kV или 20/35kV с медни жила с омрежена полиетиленова изолация за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

 • СХЕк(вн)П 6/10kV Силов кабел с медни жила за средно напрежение Uo/U 6/10кV с омрежена полиетиленова изолация, с водоблокираща лента в областта на екрана, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

 • СХЕк(вн)П 12/20kV Силов кабел за средно напрежение Uo/U 12/20kV; 18/30kV; 20/35kV с медни жила с омрежена полиетиленова изолация, с водоблокираща лента в областта на екрана, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

 • САХЕкТ 6/10kV Силов кабел с алуминиеви жила за средно напрежение Uo/U 6/10кV с омрежена полиетиленова изолация за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

 • САХЕкТ 12/20kV Силов кабел с алуминиеви жила за средно напрежение Uo/U 12/20kV; 18/30kV; 20/35kV с омрежена полиетиленова изолация за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

 • САХЕк(вн)П 6/10kV Силов кабел с алуминиеви жила за средно напрежение Uo/U 6/10 кV с омрежена полиетиленова изолация, с водоблокираща лента в областта на екрана, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

 • САХЕк(вн)П 12/20kV Силов кабел с алуминиеви жила за средно напрежение Uo/U 12/20kV; 18/30kV; 20/35kV с омрежена полиетиленова изолация, с водоблокираща лента в областта на екрана, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

 • САХЕмеТ 6/10kV Трижилен силов кабел с алуминиеви жила за средно напрежение Uo/U 6/10кV с омрежена полиетиленова изолация за неподвижно полагане в ел. системи за трифазен ток.

 • САХЕмеТ 12/20kV Трижилен силов кабел с алуминиеви жила за средно напрежение Uo/U 12/20кV с омрежена полиетиленова изолация за неподвижно полагане в ел. системи за трифазен ток.

 • N2XSY 12/20kV Силов кабел с медни жила за средно напрежение Uo/U 12/20kV; 18/30kV; 20/35kV с омрежена полиетиленова изолация за изграждане на градски и районни електрозахранващи мрежи, за захранване на трансформаторни подстанции в промишлени предприятия и обекти.

 • N2XS(F)2Y 12/20kV Силов кабел с медни жила за средно напрежение Uo/U 12/20kV; 18/30kV; 20/35kV, надлъжно водонепроницаем с омрежена полиетиленова изолация, с водоблокираща лента в областта на екрана, за изграждане на градски и районни електрозахранващи мрежи, за захранване на трансформаторни подстанции в промишлени предприятия и обекти.

 • NA2XSY 6/10kV Силов кабел с алуминиеви жила едно напрежение Uo/U 6/10 кV с омрежена полиетиленова изолация за изграждане на градски и районни електрозахранващи мрежи, за захранване на трансформаторни подстанции в промишлени предприятия и обекти.

 • NA2XSY 12/20kV Силов кабел с алуминиеви жила за средно напрежение Uo/U 12/20kV; 18/30kV; 20/35kV с омрежена полиетиленова изолация за изграждане на градски и районни електрозахранващи мрежи, за захранване на трансформаторни подстанции в промишлени предприятия и обекти.

 • NA2XS(F)2Y 6/10kV Силов кабел с алиминиеви жила за средно напрежение Uo/U 6/10 кV надлъжно водонепроницаем с омрежена полиетиленова изолация, с водоблокираща лента в областта на екрана, за изграждане на градски и районни електрозахранващи мрежи, за захранване на трансформаторни подстанции в промишлени предприятия и обекти.

 • NA2XS(F)2Y 12/20kV Силов кабел с алиминиеви жила за средно напрежение Uo/U 12/20kV; 18/30kV; 20/35kV, надлъжно водонепроницаем с омрежена полиетиленова изолация, с водоблокираща лента в областта на екрана, за изграждане на градски и районни електрозахранващи мрежи, за захранване на трансформаторни подстанции в промишлени предприятия и обекти.