Опъвателни и носещи клеми за въздушни кабелни линии с неизолирана носеща нула

Подробна информация

pdf Catalogue

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС