Отклонителни и съединителни клеми за Al и Cu проводници

Подробна информация

pdf Catalogue

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
200131010950 EP95-13 Откл.клема Simel и-16-95mm2 - и-1.5 -10mm2 бр. 4.150 Запитай
200131040951 P2X-95MK2 Откл.клема Simel и-16-95mm2 -и-4-35(50)mm2(50бр.) бр. 4.460 Запитай
200131250950 P3X-95 Откл.клема Simel и-25-95mm2 - и-25-95mm2 бр. 7.650 Запитай
200132060950 SM 6.2 Откл.клема с конт.смазка- иAl16-95 - гCu6-35 бр. 12.880 Запитай
200132161200 SL 9.11 Откл. клема - г-Al16-120 - и-Al16-35 бр. 6.680 Запитай
200133060700 PC 4-150 (3804350) Откл. клема и-Al35-70 - и -Al16-25/Cu6-25 бр. 2.900 Запитай
200212100950 SL 37.2 Откл. клема голAl10-95 - голAl10-95 бр. 4.070 Запитай
200212160500 SL 2.11 Откл.клема конт.смазка гAl16-50 - гAl 16-50 (200бр.) бр. 2.450 Запитай
200212161200 SL 4.25 Откл.клема - гAl16-120 - гAl16-120 (50бр.) бр. 5.700 Запитай
200212250700 Клема токова Al 25-70mm2 с два болта бр. 2.000 Запитай
200212502400 SL 8.21 Откл. клема с конт.смазка-гAl50-240-гAl50-240(25бр.) бр. 11.730 Запитай
200213010500 SM 1.11 Бимет.клема с конт.смазка Al10-50/Cu 1.5-10 (200бр.) бр. 4.070 Запитай
200213020950 SM 2.11 Бимет.клема с конт.смазка Al16-95/Cu 2.5-25 (100бр.) бр. 5.220 Запитай
200213060700 Биметална клема Cu 6-35/Al 25-70 (червена) бр. 2.900 Запитай
200213060950 Биметална клема Cu 6-25 / Al 35-95 от 3 части - голяма бр. 2.170 Запитай
200213060951 Биметална клема Cu /Al 6-50 от 3 части - малка бр. 2.170 Запитай
200213060952 SL 37.27 Откл. клема- гAl/Cu6-95мм2 - гAl/Cu6-95мм2 бр. 4.850 Запитай
200213061200 SM 2.21 Бимет.клема с конт.смазка Al16-120/ Cu6-35 (50бр.) бр. 6.920 Запитай
200213102400 SM 4.21 Бимет.клема с конт.смазка Al50-240/Cu10-95 бр. 17.930 Запитай
200213161500 SL 39.27 Откл. клема- гAl/Cu16-150мм2 -гAl16-150/Cu10-120мм2 бр. 7.820 Запитай

1 «« 2   Next