Изолатори НН

Подробна информация

doc Технически данни

  • Изолатори за линии ниско напрежение.

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
204020010800 ИПНН 80 Линеен порцеланов изолатор НН бр. 1.800 Запитай
204020010950 ИПНН 95 Линеен порцеланов изолатор НН бр. 1.900 Запитай
204020010952 ИПНН 95/2 Линеен порцеланов изолатор НН бр. 2.000 Запитай