Диелектрични щанги

  • Указателни, контактни, безконтактни, сфазиращи, манипулационни и заземителни щанги.

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
209432000350 Фазоуказателна щанга конт. 1-35kV, светл. и звук. индикация бр. 179.000 Запитай
209432001100 Фазоуказателна щанга безконтактна УБВН 1-110kV бр. 185.000 Запитай
209433000200 Манипулационна щанга 20kV бр. 84.000 Запитай
209434000200 Изолационна щанга за преносимо заземление 20kV бр. 84.000 Запитай