PB Swiss Tools

Подробна информация

pdf Catalogue

  • Отвертки от високо качествени материали с швейцарска прецизност.

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
209611051000 5100/0 Изолирана отвертка права 2,5x80, 1000V бр 7.000 Запитай
209611051001 5100/1 Изолирана отвертка права 3,0x100, 1000V бр 7.890 Запитай
209611051002 5100/2 Изолирана отвертка права 3,5x100, 1000V бр 8.510 Запитай
209611051003 5100/3 Изолирана отвертка права 4,0x100, 1000V бр 9.450 Запитай
209611051004 5100/4 Изолирана отвертка права 5,5x125, 1000V бр 11.390 Запитай
209611051005 5100/5 Изолирана отвертка права 6,5x150, 1000V бр 13.220 Запитай
209611051900 5190/0-60 Изолирана отвертка тип Philips 0х60, 1000 V бр 7.930 Запитай
209611051901 5190/1-80 Изолирана отвертка тип Philips 1х80, 1000 V бр 8.910 Запитай
209611051902 5190/2-100 Изолирана отвертка тип Philips 2х100, 1000 V бр 11.970 Запитай
209611051903 5190/3-150 Изолирана отвертка тип Philips 3х150, 1000 V бр 16.950 Запитай
209611051920 5192/0-60 Изолирана отвертка тип Pz 0х60, 1000 V бр 8.360 Запитай
209611051921 5192/1-80 Изолирана отвертка тип Pz 1х80, 1000 V бр 9.300 Запитай
209611051922 5192/2-100 Изолирана отвертка тип Pz 2х100, 1000 V бр 12.680 Запитай