Кабелни глави за КРУ и трансформатори за напрежение от 72 kV до 170 kV

Подробна информация

pdf Каталог

pdf Catalogue

  • Кабелните глави са конструирани за напрежение до 170 kV и за монтаж в кабелните входове на КРУ с вакуум или елегаз. Те съответствуват на IEC 60859 и IEEE 1300 където са специфицирани профилите на повърхностите в мястото на връзка между главата и КРУ-то. Затова главите ще пасват на всяко КРУ, което съответствува на тези стандарти. Главите могат да работят в среда от SF6 (елегаз), но също и в среда от изолационни течности като трансформаторно масло. На върха на трансформаторните кабелни глави се монтира корона-щит, който осигурява защита на извода.

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС