Сухи компактни кабелни глави за КРУ и трансформатори за напрежение от 72 kV до 170 kV

Подробна информация

pdf Каталог

pdf Catalogue

  • Сухите компактни кабелни глави за напрежение 170 kV са конструирани за монтаж в кабелните въводи на КРУ с вакуум или елегаз. Те съответствуват на IEC 60859 и IEEE 1300 където са специфицирани профилите на повърхностите в мястото на връзка между главата и КРУ-то. Затова главите ще пасват на всяко КРУ, което съответствува на тези стандарти. За адаптиране към маслонапълнените кабелни глави, които също отговарят на IEC 60859 е предвиден адаптор. Главите могат да работят в среда от SF6 (елегаз) , но също и в среда от изолационни течности като трансформаторно масло. На върха на трансформаторните кабелни глави се монтира корона-щит, който осигурява защита на извода. Главите се отделят лесно чрез щепселната си част и се състоят от изолационна част от епоксидна смола. Изолаторът може да бъде монтиран от производителя на КРУ или трансформатора, като скъси по този начин времето за монтаж и намаля риска от замърсяване на кабелния въвод. В случай на къс кабелен край и поради малката дължина и тегло на щепселната част, тя може да се монтира наново от производителя на кабела, като допълнително намали времето за монтаж.

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС