Глави за кабели с пластмасова изолация, за променливо напрежение до 25 KV, предназначени за железниците

Подробна информация

pdf Каталог

pdf Catalogue

  • Кабелната глава е предназначена за едножилни кабели с пластмасова изолация, с полупроводим екран и екран от телове за сечения на жилото от 150мм? до 240 мм? и с диаметър над изолацията 30 мм и 45 мм. Кабелите, конструирани за трифазна система с променливо Uo/Um = 30/52 kV или 41/72.5kV обикновено отговарят на посочените размери. Главите са изпитани по IEEE-48-1990, който надвишава изискванията на IEC-60840-1999-2 за кабели и арматура за напрежение до Um 52 kV. Това обуславя използването им за контактна мрежа на ЖП-транспорт, където номиналното напрежение е 25 kV фаза/земя и е дефинирано в EN 50163 като Umax1 = 27.5 kV /при неограничено времетраене/ и Umax2 = 29 kV (max. 5 min).

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС