Кабелни глави за екранирани 3-жилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 10, 20 и 35 KV

Подробна информация

pdf Каталог

pdf Catalogue

  • Кабелната глава е предназначена за монтаж на закрито и открито за 3-жилни, екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10, 20 и 35 kV с или без броня от медни или стоманени ленти от типа: СХЕкТ, САХЕкТ, СХЕмТ, САХЕмТ. За открит монтаж комплекта включва и стрехи. Отделно се поръчва безспойково заземяване при кабел с екран от медни ленти.

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
205624102070 POLT-12C/3XI-H1-кгзм 10kV, 25-70mm2, 3ж-пл.и.екр L450 к-т 254.860 Запитай
205624109240 POLT-12D/3XI-H1-кгзм 10kV, 95-240mm2, 3ж-пл.и.екр L450 к-т 271.020 Запитай
205691016580 EAKT 1658 -безсп.заз. за кг Ср.Н, 35-500mm2,пл.кабел к-т 51.930 Запитай