Съединителни и ремонтни муфи за 3-жилни екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10 кV и 20 кV

Подробна информация

pdf Каталог

pdf Catalogue

  • Муфите са предназначени за екрани -рани 3-жилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 10 и 20 kV с или без броня. Например: СХЕмТ, САХЕмТ – трижилно изпълнение.

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
206024025150 POLJ-12/3x70-150- см 10kV, 70-150mm2, 3ж.плстм.кабел, вс бр. 647.440 Запитай
206024120240 POLJ-12/3x120-240- см 10kV, 120-240mm2, 3ж.плстм.кабел, вс бр. 684.950 Запитай