Тръбни кабелни обувки, тип KORo

Подробна информация

pdf Technical data

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС