Тръбни кабелни обувки за два болта, тип KDM 2х

Подробна информация

pdf Technical data

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС