Кабелни превръзки SEL

Подробна информация

pdf Technical data

 

Наш No. Описание Бр.опаковка Мярка Базова цена
лв. без ДДС
207610250750 Каб. превръзка бяла 75/2,5 (100бр/300оп) SEL.2.201 оп 0.630 Запитай
207610251000 Каб. превръзка бяла 100/2,5 (100бр/300оп) SEL.2.202 оп 0.660 Запитай
207610251350 Каб. превръзка бяла 135/2,5 (100бр/250оп) SEL.2.203 оп 1.410 Запитай
207610251600 Каб. превръзка бяла 160/2,5 (100бр/200оп) SEL.2.204 оп 1.600 Запитай
207610252000 Каб. превръзка бяла 200/2,5 (100бр/200оп) SEL.2.205 оп 1.720 Запитай
207610351400 Каб. превръзка бяла 140/3,5 (100бр/200оп) SEL.2.210 оп 1.530 Запитай
207610352000 Каб. превръзка бяла 200/3,5 (100бр/120оп) SEL.2.211 оп 2.310 Запитай
207610352250 Каб. превръзка бяла 225/3,5 (100бр/120оп) SEL.2.215 оп 2.580 Запитай
207610352500 Каб. превръзка бяла 250/3,5 (100бр130оп) SEL.2.216 оп 3.090 Запитай
207610352800 Каб. превръзка бяла 280/3,5 (100бр/130оп) SEL.2.212 оп 3.130 Запитай
207610353600 Каб. превръзка бяла 360/3,5 (100бр/80оп) SEL.2.214 оп 5.950 Запитай
207610451400 Каб. превръзка бяла 140/4,5 (100бр/100оп) SEL.2.220 оп 2.230 Запитай
207610451600 Каб. превръзка бяла 160/4,5 (100бр/100оп) SEL.2.221 оп 2.350 Запитай
207610451800 Каб. превръзка бяла 180/4,5 (100бр/100оп) SEL.2.222 оп 2.500 Запитай
207610452000 Каб. превръзка бяла 200/4,5 (100бр/100оп) SEL.2.223 оп 2.700 Запитай
207610452500 Каб. превръзка бяла 250/4,5 (100бр/100оп) SEL.2.224 оп 3.520 Запитай
207610452800 Каб. превръзка бяла 280/4,5 (100бр/100оп) SEL.2.425 оп 4.110 Запитай
207610453000 Каб. превръзка бяла 300/4,5 (100бр/80оп) SEL.2.429 оп 4.970 Запитай
207610453600 Каб. превръзка бяла 360/4,5 (100бр/80оп) SEL.2.426 оп 5.520 Запитай
207610453800 Каб. превръзка бяла 380/4,5 (100бр/70оп) SEL.2.427 оп 6.220 Запитай

1 «« 2 «« 3 «« 4   Next