Кабелни превръзки SEL

Подробна информация

pdf Technical data

 

Наш No. Описание Бр.опаковка Мярка Базова цена
лв. без ДДС
207610454300 Каб. превръзка бяла 430/4,5 (100бр/50оп) SEL.2.428 оп 8.920 Запитай
207610752400 Каб. превръзка бяла 240/7,5 (100бр/40оп) SEL.2.431 оп 7.940 Запитай
207610752800 Каб. превръзка бяла 280/7,5 (100бр/40оп) SEL.2.433 оп 8.610 Запитай
207610753200 Каб. превръзка бяла 320/7,5 (100бр/30оп) SEL.2.438 оп 9.350 Запитай
207610753600 Каб. превръзка бяла 360/7,5 (100бр/30оп) SEL.2.434 оп 10.330 Запитай
207610754500 Каб. превръзка бяла 450/7,5 (100бр/25оп) SEL.2.435 оп 16.160 Запитай
207610755000 Каб. превръзка бяла 500/7,5 (100бр/25оп) SEL.2.436 оп 19.600 Запитай
207610755400 Каб. превръзка бяла 540/7,5 (100бр/25оп) SEL.2.437 оп 21.400 Запитай
207610757500 Каб. превръзка бяла 750/7,5 (100бр/15оп) SEL.2.441 оп 26.870 Запитай
207610905501 Каб. превръзка бяла 550/9 (100 бр/15оп) SEL.2.142 оп 22.060 Запитай
207610907800 Каб. превръзка бяла 780/9 (100 бр/10оп) SEL.2.143 оп 32.390 Запитай
207611255000 Каб. превръзка бяла 500/12,5 (50бр/20оп) SEL.2.451 оп 16.000 Запитай
207620251000 Каб. превръзка черна 100/2,5 (100бр./300 оп.) SEL.3.202 оп 0.660 Запитай
207620251350 Каб. превръзка черна 135/2,5 (100бр./250 оп.) SEL.3.203 оп 1.410 Запитай
207620251400 Каб. превръзка черна 140/3,5 (100бр./200 оп.) SEL.3.210 оп 1.600 Запитай
207620251600 Каб. превръзка черна 160/2,5 (100бр./200 оп.) SEL.3.204 оп 1.680 Запитай
207620252000 Каб. превръзка черна 200/2,5 (100бр./200 оп.) SEL.3.205 оп 1.800 Запитай
207620352000 Каб. превръзка черна 200/3,5 (100бр./120 оп.) SEL.3.211 оп 2.350 Запитай
207620352250 Каб. превръзка черна 225/3,5 (100бр./120 оп.) SEL.3.215 оп 2.700 Запитай
207620352500 Каб. превръзка черна 250/3,5 (100бр./130 оп.) SEL.3.216 оп 3.130 Запитай

Previous   1 «« 2 «« 3 «« 4   Next