• Активна мълниезащита Активната защита се използва при защита от мълнии на раздвижени сгради и огромни промишлени халета, за които изработването на конвенционална мълниезащита ще бъде трудна и скъпо струваща.

  • Конвенционална мълниезащита Конвенционалната мълниезащита се изгражда от мълниеприемни пръти, въжета и комбинация от тях